Zenfolio | Marcus & Aomori Photography | Christmas Minis: Dalton & Denise